2.000 quilos de produtos de primeira necesidade a Cáritas de Boiro e Noia

A cadea de supermercados Mercadona fixo entrega de 2.000 quilos de produtos de primeira necesidade para facer fronte ás necesidades xurdidas pola excepcional situación motivada pola pandemia. Con esta achega, a empresa valenciana continúa reforzando o envío de doazóns a distintas entidades de toda a provincia coruñesa.

No caso de Cáritas de Boiro, a entrega xestionouse por iniciativa da concellería de Política Social e enmárcase no servizo de asistencia para persoas en situación de vulnerabilidade posto en marcha polo goberno local en colaboración Cruz Vermella e Cáritas con motivo da crise sanitaria. Pola súa banda, Cáritas de Noia agradeceu a doazón nun momento no que se viron obrigados a reforzar os seus programas e servizos asistenciais.

entrega de material pro parte de Mercadona. Cedida