Suspéndese a venda de permisos de pesca fluvial e permítese a apertura de tendas de alimentación animal

En cumprimento das medidas adoptadas pola Xunta de Galicia con motivo da declaración do Estado de alarma, declarada polo Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo, para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda decide suspender a venda de permisos de pesca fluvial. Así se fai público na páxina web https://pescafluvial.xunta.gal/.

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural tamén traslada que, no momento en que se declare o levantamento das restricións establecidas -como consecuencia da declaración do estado de alarma-, volverase a habilitar novamente a posibilidade de acceder a súa venda.

Neste senso, a Consellería de Medio Ambiente habilitará un procedemento para a devolución das taxas correspondentes aos permisos de pesca fluvial coincidentes coas datas de vixencia do presente estado de alarma. As taxas aboadas para a expedición dun permiso van desde os 2 euros para a pesca sen morte ata os 13 euros, para pesca de 1º categoría (válida para a captura de salmón e resto de especies).

Ademais, lémbrase que poderán permanecer abertas as tendas de alimentación de animais, así como os servizos veterinarios. No que respecta ao centros de acollida, o persoal seguirá acudindo a alimentar e coidar dos animais que se atopen ingresados nun centro destas características e os técnicos dos centros de recuperación de fauna silvestre continuarán co desenvolvemento das súas funcións.

Tamén se recorda que só os propietarios sen síntomas poderán sacar aos seus cans a pasear, de xeito individual; co fin de que os cánidos poidan facer as súas necesidades. Non obstante, non será necesario limpar con ningunha sustancia desinfectante a zona defecada, tras a retirada da feces do can.

Compre incidir en que a información científica indica que os animais de compañía non padecen nin transmiten o coronavirus.