O Concello de Boiro reforza o servizo de asistencia a persoas en risco

O Concello de Boiro vai poñer o foco nas familias en risco con motivo das restricións sociais, empresariais e económicas que se están a poñer en xogo estes días dende o Goberno central e que esta semana soben un novo chanzo en materia de endurecemento. Segundo informou o Concello, o departamento de Servizos Sociais ampliou o número de liñas telefónicas habilitadas para atender a persoas en situación de vulnerabilidade social, un servizo específico iniciado estas semanas (en colaboración con Protección Civil, Cruz Vermella e Cáritas de Boiro) para atender ás necesidades que abrollan por mor do estado de alarma, achegando a quen o precisase alimentos, medicinas ou bens básicos.

O departamento dotouse tamén de máis persoal co obxectivo de “prestar unha mellor atención e seguimento das veciñas e veciños que se poñen en contacto co departamento para recibir servizos ou información”.

O persoal de Servizos Sociais municipais informou tamén que se está a coordinar do mellor xeito posíbel o fornecemento dos devanditos recursos coas demais entidades, optimizando ao máximo o reparto de traballo para posibilitar que cada veciña ou veciño solicitante reciba as axudas requiridas canto antes.

As persoas usuarias poden contactar cos Servizos Sociais do Concello, de luns a venres en horario de 8.00 a 15.00 horas nos teléfonos 981 37 75 69, 981 37 75 70 ou 981 37 75 71. Fóra deste horario, o telefono para atender emerxencias e o 620 346 803.