O Concello de Boiro favorece con diversas medidas a recollida de residuos durante o Estado de Alarma

O Concello de Boiro vén de tomar medidas para a recollida de residuos durante o Estado de Alarma con “información e determinacións” destinadas, en palabras do Goberno local, “a potenciar a seguridade e saúde públicas”. Nas disposicións establécese que os contedores amarelos, que son os da recollida de envases e briks, vanse manter coas tapas levantadas durante o estado de alarma para que a cidadanía teña que manipulalos o menos posíbel. Deste xeito, minimízase o contacto e, en consecuencia, a posibilidade de contaxio.

A empresa encargada da recollida dos contedores amarelos, COREGAL, decidiu levar a cabo esta iniciativa ao verificar este días que unha manchea de bolsas de refugallos aparecían fóra dos recipientes.

Amais, co fin de seguir optimizando a recollida e a separación en tempos de Estado de Alarma e garantir a protección sanitaria de cidadáns e traballadores, dende de departamento de Medio Ambiente de Boiro insisten na importancia de que non se depositen nestes contedores xoguetes, cubos ou outros elementos de plástico e tampouco luvas ou outro material sanitario.

O Concello tamén explicou que as devanditas medidas estanse a complementar “cunha limpeza e unha desinfección constante dos contedores do lixo”, ao que se engade unha información cidadá máis exhaustiva e específica, coa elaboración da carteis específicos nos que se alerta ás persoas usuarias de que se extremen as medidas á hora de manipular os contedores.

Nos últimos días o Concello publicou tamén un bando informativo e diversos carteis para os usuarios dando conta de como debe facerse a recollida de residuos nos casos de fogares con positivo en COVID-19: os residuos de persoas con positivo ou en corentena preventiva deben ir, sen separar, nunha bolsa ben pechada, que á súa vez se vai meter nunha segunda bolsa cos luvas e máscaras da persoa coidadora. A segunda bolsa, ben pechada, irá ao lixo común da vivenda e depositarase no contedor xenérico.