Suma Ribeira presenta ao pleno dúas cuestións relativas ao III Plan de Igualdade

Suma Ribeira levará a pleno dúas cuestións sobre o III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello, o cal, segundo sinala a formación, foi elaborado pola empresa SENES.

Neste senso, formularán as seguintes preguntas: “1. Canto pagou o Concello de Ribeira á empresa SENES pola elaboración deste Plan e que dotación económica ten para o seu desenvolvemento no presente ano? 2. Que dotación económica ten a Concellería de Servizos Sociais, Promoción Social, Igualdade e Diversidade para desenvolver este Plan, na parte que lle corresponde, no presente ano e que actividades se realizaron dende a súa presentación ata a data en cumprimento do Plan?”