Ribeira queda sen o cuarto xulgado

O pleno da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) deixou fóra a Ribeira na petición do cuarto xulgado. O Tribunal aproba a posta en marcha de oito novos xulgados en Galicia pero deixa fora a Ribeira a pesar da elevada cantidade de causas procesais que tramita o xulgado ribeirense.

A proposta do TSXG parte do volume de asuntos tramitados en cada territorio e asi a demanda de Barbanza non se menciona, a pesar de que os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial evidencian que a actividade en Ribeira está por riba da de partidos xudiciais como o de Carballo e en niveis similares o de Betanzos, que si conta con catro salas.

O Colexio de Avogados no partido xudicial considera necesario conseguir esa cuarta sala dado que segundo as estadísticas, Ribeira está por riba doutros xulgados. Desde o Concello da capital barbanzán amosan o seu malestar e que a comarca sintese esquecida. De todolos xeitos seguirán pelexando por conseguir ese cuarto xulgado.

Xulgados de Ribeira