Publicados no BOP os anuncios para a contratación en Ribeira de 12 auxiliares de Polícia Local e de peóns adscritos ao GAEM

O Concello de Ribeira vén de informar da publicacións no Boletín Oficial da Provincia de dous anuncios de convocatoria de procesos selectivos para, por unha banda, a formación dunha listaxe con vistas á contratación temporal de 12 auxiliares de Policía Local e, pola outra, para a creación dunha bolsa de emprego cuxo obxectivo será a contratación de peóns adscritos ao GAEM (Grupo de Acción e Emerxencias Municipal).

O Executivo ribeirense lembra que no primeiro dos supostos, é obxecto da convocatoria a formación dunha listaxe para a contratación laboral temporal, a través do proceso de selección de oposición libre, dunha ducia de auxiliares de Policía Local que desenvolverán funcións de apoio no marco do disposto na lexislación de corpos e forzas de seguridade. As contratacións iranse realizando ao longo do ano natural 2020, en función das necesidades que teña este municipio en determinados períodos estacionais. O prazo para tomar parte no proceso selectivo nos termos explicados no anuncio no BOP é de 10 días hábiles. A información da convocatoria podemos vela no PDF correspondente.

En cantos aos peóns para o GAEM, perséguese a creación dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal, a través do sistema selectivo de oposición, dun posto correspondente a esta categoría por mor da ausencia do titular do mesmo. Neste caso, o prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles. Pódese consultar toda a información ao respecto no PDF habilitado pola Deputación da Coruña.