O BNG de Boiro solicita que se arranxe o SkatePark da praza da Boqueira

O Bloque Nacionalista de Boiro vén de presentar, para ser tratada en pleno, unha moción relativa á instalacións do SkatePark da praza da Boqueira en A Negral. Segundo fai saber o grupo que coordina Raquel Suárez, a moción ten a súa orixe nas queixas dos usuarios das ditas instalacións, relativas en boa medida ao seu estado de conservación e mantemento, que, segundo indican, non é o mellor dos estados posíbeis.

Segundo indica o BNG, tanto os skaters que acoden á praza como as familias dos escolares que a visitan no seu tempo de lecer detectaron que “presenta importantes deficiencias froito do desgaste e do paso do tempo, que deben ser arranxadas canto antes, por entender que son un perigo para a comunidade de usuarias e usuarios”.

O BNG lembra que as reclamacións veñen de antigo, e que xa anterior lexislatura a agrupación nacionalista presentou un escrito no Concello alertando das eivas de mantemento do SkatePark, unhas eivas “que persisten a día de hoxe, sendo o seu estado cada día máis lamentábel por razóns evidentes”, explica a agrupación, lembrando a importancia “dun arranxo inmediato”.