Suma Ribeira propón a inclusión de presupostos participativos de cara este 2020

20 Xaneiro 2020

A formación Suma Ribeira vén de presentar para o seu debate en pleno unha proposición de cara os orzamentos municipais de 2020, concretamente, en relación aos investimentos en accesibilidade, Servizos Sociais e inclusión de presupostos participativos. A agrupación política sinala que “fai referencia a tres aspectos senlleiros que, ao noso entender, deben figurar nos orzamentos municipais cunha dotación específica.”

No que respecta á accesibilidade, consideran “necesario” realizar un plan que afecte a todo o municipio, detectando “as carencias en accesibilidade e que nesta lexislatura se lle poña remedio.” Neste senso, propoñen o incremento da contía destinada a este tipo de actuacións dentro do orzamento municipal correspondente ao presente ano, concretamente, consignar a cifra de 100.000 euros específica para empregar na mellora da accesibilidade dos espazos públicos existentes; ademais de que “un mínimo do 25% da cantidade executada será decidido entre tódalas persoas do noso Concello con problemas de accesibilidade, polo procedemento que a tal fin se elabore.”

En canto a intervencións de protección e promoción social, incluíndo partidas de ‘Servizos Sociais e Promoción Social’ e ‘Fomento do Emprego’, demandan que nos presupostos do presente ano “se consigne para Servizos Sociais unha cantidade mínima equivalente á metade da diferencia entre 111 euros por habitante e ano e a cifra correspondente executada no ano 2019”, establecendo un “itinerario de continuidade nos presupostos executados do 2022 e 2023 que leve a acadar unha clara superación da media provincial e galega como obxectivo desta lexislatura municipal.”

No relativo aos presupostos participativos, expoñen que, nunha sociedade democrática, a participación “é unha das cuestións substanciais”, razón pola cal propoñen que nun 5% do presuposto de inversión “sexan os propios veciños os que decidan a que se van dedicar.” A tal efecto, sería preciso elaborar un regulamento específico que fixaría o procedemento a seguir co obxectivo de levalo á práctica.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“A vivenda” – José Manuel Pena

“A vivenda” – José Manuel Pena

É un ben de mercado para o negocio particular ou un dereito básico, fundamental e humano, como pode ser a educación, a sanidade, a prestación por desemprego ou a xubilación? A vivenda, en Galicia e no resto de España, continúa sendo un negocio e un ben de...