PBBI pide revisar os vaos dos garaxes para verificar que cumpren coa legalidade

O Partido Barbanza Independente (PBBI) de Ribeira vén de presentar, a través do seu vogal Vicente Mariño de Bricio, unha moción para ser tratada no Pleno da corporación municipal de Ribeira relativa aos vaos permanentes dos garaxes e o seu sistema de funcionamento que, en opinión da agrupación, cómpre ser mellorado. A moción, segundo sinala Mariño de Bricio, ten a súa orixe en diversas comunicacións mantidas polo PBBI coa veciñanza da localidade, que serviron para pór sobre a mesa “diversas situacións irregularidades no funcionamento e utilización do dito sistema de vaos”.

Segundo concreta o PBBI, algunhas destas concesións de dereito de tránsito (e non estacionamento) “puideran non estar ao corrente nos pagos das taxas correspondentes segundo a ordenanza fiscal reguladora”. O partido tamén advirte de que existen casos nos que a sinalización é ilegal ou mesmo se ten constatado a existencia de marcas viarias (as que delimitan o espazo no que está prohibido estacionar) cunha “lonxitude que excede o necesario, pois hai algúns que ocupan cinco metros, cando con tres metros seríalles suficiente”. Por estes motivos, o PBBI require levar a cabo unha inspección ou revisión de todos os vaos para comprobar que cumpren coa legalidade.

A maiores, a agrupación sostén que a ordenanza municipal de circulación na que se recolle un apartado referido aos vaos permanentes “precisa dunha axeitada actualización para a súa mellora” ou ben “dunha ampliación dos seus contidos” para que, advirten, poidan ser contemplados diferentes aspectos que dean máis seguridade aos cidadáns.

O grupo que coordina Vicente Mariño tamén avoga por “seguir o exemplo doutras localidades” nas que nas placas dos vaos permanentes inclúese o ano en que está en vigor dita sinalización, “xa que hai placas que se manteñen colocadas e non están en situación legal”.

En virtude de todo o exposto, o grupo municipal do Partido Barbanza Independente (PBBI) solicita que o Pleno acorde o seguinte:

-Instar o Concello de Ribeira a que se realice unha inspección e revisión dos vaos permanentes existentes na actualidade para que se regularice a súa situación, tanto ao pago das taxas para que estean ao corrente do seu pago, como da legalidade da placa colocada e da lonxitude da liña ou franxa amarela pintada no bordo da beirarrúa.

-Revisar a ordenanza municipal de circulación no apartado sobre vaos permanentes e temporais para que se complete a normativa a aplicar. De igual modo, solicítase que o Concello ribeirense aprobe e aplique bonificacións nos vaos concedidos ás empresas instaladas no parque empresarial de Xarás pola actividade e emprego que xeran.