Licitada a pavimentación e instalación de pluviais en O Vilar

Unha nova actuación no concello de Ribeira permitirá a pavimentación e a instalación dunha rede de pluviais no núcleo de O Vilar, situado na parroquia de Carreira.

Na actualidade, as rúas onde se efectuará a intervención son de formigón, as cales presentan danos tales coma disgregacións ou socavóns no firme. Para corrixir esta situación, redactouse un proxecto que inclúe a pavimentación con formigón pulido intercalado con franxas de adoquín de formigón nunha superficie de 1.355 metros cadrados, previa demolición do firme actual; e a instalación dunha tubaxe de PVC de 315 milímetros de diámetro e 132 metros de longo para augas pluviais, ademais da construción de 4 pozos de rexistro e 6 arquetas sumidoiro.

O importe da actuación ascende a 74.057 euros, IVE incluído, financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+2018; e o prazo de execución son tres meses.

As empresas interesadas en presentar ofertas dispoñen ata a medianoite do 9 de xaneiro a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).