Aprobado o expediente para acondicionar a envolvente térmica e reformar o interior da ribeirense Casa da Xuventude

O Concello de Ribeira vén de comunicar a aprobación do expediente correspondente á contratación das obras para o acondicionamento da envolvente térmica e a reforma do interior do edificio da Casa da Xuventude.

Situado no cruce entre a avenida da Constitución e a rúa do Estatuto e cunha superficie construída de 743 metros cadrados distribuídos en tres plantas, o edificio rexistraba unha serie de eivas que era preciso solucionar, tal e como manifestan desde o Concello.

Con tal motivo encargouse a elaboración dun proxecto técnico. O documento inclúe a mellora das terrazas a través dunha nova solución de illamento e impermeabilización, acabada en gres; mentres que para as fachadas adoptouse un sistema tipo SATE. Ademais, tódalas fiestras serán substituídas por outras de aluminio.

No que respecta ao interior do inmoble, cambiaranse as portas de paso, afectadas pola humidade, sanearanse as caras interiores (intradós) das fachadas e efectuaranse reparacións nas instalacións de electricidade e fontanería que o precisen.

O orzamento da actuación ascende a 307.000 euros, IVE incluído, e o prazo de execución ascende a oito meses. A licitación co conseguinte inicio do prazo de presentación de ofertas activarase en breve.