Adxudicada provisionalmente a reordenación do paseo das Carolinas e entorno do parque García Bayón

A xunta de goberno local reunida hoxe procedeu a adxudicar con carácter provisional as obras de reordenación do paseo das Carolinas e do entorno do parque García Bayón. Esta actuación da continuidade á recente remodelación do paseo do Malecón e ten como propósito completar a renovación integral da fachada marítima da cidade de Santa Uxía.

A empresa que resultou mellor clasificada das trece ofertas presentadas foi Construcciones Ponciano Nieto, S.L., e o importe da actuación ascenderá a 441.833’97 euros (cunha rebaixa do 23’07% sobre o prezo de licitación), os cales serán financiados por Portos de Galicia en virtude do acordo subscrito co Concello de Ribeira en abril do 2019. O prazo de execución son cinco meses. Agora, falta que a empresa presente a pertinente documentación antes de proceder coa adxudicación definitiva.

Proseguindo co espírito da intervención emprendida no Malecón, a actuación a efectuar no paseo das Carolinas persegue o propósito de dar prioridade ao peón sobre o tráfico rodado, tal e como manifestan desde o Concello, “conferindo a este contorno o carácter urbano que lle corresponde.” A tal efecto, redactouse un proxecto técnico que inclúe a habilitación dun único carril de circulación en dirección saída e a ampliación da xardineira central, dotando así á zona de máis espazos verdes. No que respecta á parte pegada ás vivendas, a área será reordenada dispoñendo aparcamentos en batería e aumentando o espazo de uso destinado aos viandantes.

En relación á banda pegada ao porto, crearase un carril bici que una o existente no Touro-Malecón co do paseo de Coroso. Deste xeito, toda a banda litoral da cidade será practicable en bicicleta coa finalidade de facilitar o desprazamento empregando este medio de transporte alternativo.

Así mesmo, o proxecto inclúe a implantación de novas liñas de pluviais, instalándose 180 metros de tubaxe de PVC de 315 milímetros de diámetro, así como 15 acometidas, 45 arquetas e 5 pozos de rexistro.

Cómpre lembrar que, en virtude dun segundo convenio subscrito o pasado 6 de novembro entre Portos de Galicia e o Concello, o ente autonómico encargarase de renovar a pavimentación do tramo viario comprendido entre as rotondas de Padín e Amas de Casa, cun investimento de 41.796 euros, culminando así totalmente a renovación integral da fachada urbana.