Aberta unha nova convocatoria de axudas ás familias dos mariñeiros falecidos no mar

O Goberno galego deu a coñecer hoxe que este ano seguirá vixente a cobertura para as familias dos profesionais do mar falecidos durante o exercicio da súa profesión. A cobertura inclúe axudas coas que cubrir as necesidades máis inmediatas tralo falecemento e mentres se realizan os trámites correspondentes cos seguros.

As contribucións, recollidas na orde da Consellería do Mar que publica este mércores 8 de xaneiro o Diario Oficial de Galicia (PDF), son un xeito de mitigar a situación de “desamparo económico temporal e puntual das familias dos tripulantes falecidos ou desaparecidos”. A orde establece axudas de 3.000 euros para a viúva ou parella de feito da persoa falecida e de 1.000 euros para cada un dos seus fillos menores de 21 anos ao tempo que dá a consideración de falecidas a aquelas persoas que sigan desaparecidas transcorridos 10 días desde a data na que se produciu o sinistro.

Na disposición inclúese como profesionais do mar os tripulantes galegos de calquera tipo de embarcación pesqueira “debidamente enrolados nela e calquera que sexa o seu pavillón”, os tripulantes non galegos que coticen no Réxime Especial do Mar da Seguridade Social nun buque pesqueiro con porto base en Galicia, os mariscadores e os traballadores de viveiros flotantes radicados en augas da nosa Comunidade.

As persoas que poidan necesitar estas axudas teñen toda a documentación necesaria na orde que publica o DOG. A presentación das solicitudes de achegas, para as que hai un orzamento de 50.000 euros, realizarase por medios electrónicos a través dos formularios normalizados dispoñíbeis na sede electrónica da Xunta de Galicia ou de xeito presencial nos lugares e rexistros establecidos a tal efecto.