A renovada rúa Rosalía de Castro xa conta con mobiliario urbano

A céntrica e recentemente remodelada rúa Rosalía de Castro, en Santa Uxía, vén de ser obxecto da instalación de mobiliario urbano acorde coa nova condición desta vía, na que, coa implantación da plataforma única, se inverteu a orde xerárquica, priorizando ao peón sobre o tráfico rodado.

Así, no transcurso desta mañá colocáronse no referido tramo -concretamente entre a praza do Concello e a rúa Marcial del Adalid- seis grandes xardineiras, tres bancos e seis cadeiras de madeira tratada, ademais de tres papeleiras. Desde o Concello manifestan que se pretende desta maneira facer máis agradable o tránsito por unha das rúas cun maior carácter comercial da cidade.

Por outra banda, en breve procederase co pintado da sinalización horizontal.