Ribeira achega formación de balde sobre hixiene alimentaria e carretillas elevadoras

A Concellería de Promoción e Dinamización Económica do Concello de Ribeira que dirixe Ramón José Doval Sampedro vai organizar dous cursos formativos co obxectivo común de contribuír á empregabilidade da veciñanza. Os cursos son os seguintes: Hixiene alimentaria e manipulación de alimentos, por unha banda, e Operador/a de carretillas elevadoras, pola outra. As dúas actividades a prol do emprego impartiranse na aula de formación do Viveiro de Empresas de Ribeira, agás a verten máis práctica do curso de carretillas, que se vai celebrar noutras instalacións máis axeitadas.

Para o curso de carretilleiro/a é necesario ter como mínimo 18 anos. Hai 18 prazas dispoñíbeis para o curso de manipulación de alimentos e 10 para o de carretilleiro/a a selección realizarase por sorteo público no caso de que o número de solicitudes supere ao de prazas, tendo prioridade absoluta as persoas empadroadas no Concello de Ribeira. A inscrición realizarase os días 4 e 5 de decembro, preferentemente de 9 a 14 horas, no Servizo de Orientación Laboral do Concello de Ribeira (Viveiro de Empresas). Xunto coa solicitude, deberán presentar copia do DNI/NIE e volante de empadroamento.