Os socialistas ribeirenses pedirán o cambio dá sede do GAEM a Cruxeiras

O PSOE tratarán de conseguir o maior consenso da corporación para lograr que se traslade a sede de Protección Civil e GAEM do soto da casa do concello a nave adquirida recentemente no lugar de Cruxeiras, que permitiría un acceso máis rápido a todas as parroquias. Solicitarán tamén que se adecúen as instalacións. Os socialistas pedirán que se peche o actual acceso ao referido soto e se utilice para as necesidades de servizos municipais. Iso implicaría a adecuación á rasante da beirarrúa da rampa que da acceso ás instalacións e que están a ser reformadas dentro do plan de peatonalización da Rúa Rosalía Castro.

O Psde G-Psoe lembra que fai catro anos xa solicitaran o cambio de localización dos dous camións motobomba que hai estacionados na Praza do Concello, e que deberían ser trasladados unha vez rematen as obras de peatonalización.

Sede do GAEM en Ribeira