Os socialistas de Ribeira formularán preguntas en pleno relativas á tala de pinos en Pipín

Cedida por PSdeG-PSOE de Ribeira

Unha serie de cuestións sobre a tala de pinos no lugar de Pipín, na parroquia de Carreira, serán presentadas polo grupo municipal do PSdeG-PSOE.

Segundo os socialistas, nestes días estase retirando madeira queimada dos montes do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, concretamente dos terreos afectados polos incendios pasados na zona de Pipín, no Vilar, na parroquia de Carreira. Deste xeito, supoñen que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, está detrás da citada fase de retirada e apuntan ao “acordo forestal para o aproveitamento da madeira queimada e para a recuperación sostible dos montes arborizados, afectados polos lumes forestais.”

O PSdeG-PSOE local precisa que a cuestión radica en que “están a cortar exemplares que están sans (neste caso pinos de bastante idade).”

Por todo o exposto, farán as seguintes preguntas: “1. Sr. alcalde, ten vostede coñecemento de que están a proceder a tala de exemplares sans, que non foron afectados polo lume, e que conforman parte do bosque, na zona do restaurante-merendeiro do Parque Natural no Vilar? 2. Cal é motivo e razón, destas talas de arbolado en bo estado, a prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, ou as pragas da madeira? 3. Ou débese a especulación e mal facer da empresa adxudicataria da tala do Monte do noso Parque Natural? 4. A Dirección do Parque Natural está conforme con esta fórmula de tala?”