O PBBI levará ao pleno a revisión das intervencións sobre a terraza do mercado municipal de Ribeira

O grupo municipal do PBBI presenta ao pleno de Ribeira unha moción sobre a comprobación das actuacións desenvolvidas no mercado municipal para corroborar se as da terraza vulneran o contrato coa empresa titular da concesión.

Segundo expón a formación, tiveron coñecemento de que na terraza do citado inmoble municipal ribeirense se instalaron unhas chemineas para dar servizo á Escola de Hostalería situada no segundo andar. O partido liderado por Vicente Mariño de Bricio sostén que a empresa Carballosa Cafetería S.L., titular dunha concesión do local emprazado na terceira planta e terraza do citado edificio por un prazo de 30 anos desde o 1 de xaneiro de 2018, manifesta que non se respectou por parte do Concello o “uso privativo do dominio concedido” e sinala que se interveu “sen razóns xustificadas de interese público ou de seguridade”, e que, en calquera caso, houbese requirido “ao menos unha previa comunicación ao concesionario.”

Así mesmo, o PBBI indica que se lles trasladou que non se pediu permiso para entrar na concesión da citada empresa, e que “se variaron as características do espazo concedido e reducido o seu tamaño.” Tamén apunta á instalación dun elemento “que afecta á seguridade no espazo reservado ao concesionario, sen prever por parte do Concello intervención algunha para dotar ao espazo da seguridade requirida.”

Por todo isto, o PBBI solicita que o pleno acorde instar ao Concello de Ribeira a revisar as actuacións da propia corporación coma concedente dos locais do mercado municipal, co fin de comprobar se as mesmas, “especialmente as levadas a cabo en relación coa instalación das chemineas na terraza”, vulneran algunha disposición legal ou obrigación derivada do contrato concesional subscrito con Carballosa Cafetería, S.L.