A CUT, moi crítica coa posíbel cesión a Urbaser do servizo de lixo en Ribeira

A Central Unitaria de Traballadoras (CUT) vén de emitir un comunicado para informar ao Goberno de Ribeira e a todos os grupos políticos que compoñen a Corporación Municipal da súa postura respecto da cesión da contrata de xestión de residuos urbanos de Recolte a Urbaser, unha cesión que se leva a pleno este martes 26 para a súa aprobación.

Este proceso, lembra a CUT, ten a súa orixe nunha solicitude concreta de Recolte: unha petición a favor de Urbaser para delegar nesta o servizo municipal de limpeza e recollida de refugallos nos concellos de Ribeira, Padrón e Marín, entre outros. Segundo informa a CUT, trátase “dunha operación denunciábel” e que constitúe un fraude nas regras de xogo da adxudicación dos contratos públicos.

A central lembra que todos estes concellos “xa tiveron experiencia” con Urbaser para as devanditas tarefas de xestión ambiental, e “que esta experiencia non foi moi boa, nin para os municipios afectados nin para o persoal contratado, lembremos os conflitos laborais e tamén as denuncias da propia institución pública polas deficiencias na xestión do servizo”.

Para a CUT, non se pode admitir que logo de perder a concesión e despois de amorear “distintos conflitos, tanto coas traballadoras e traballadores como cos clientes”, Urbaser poida entrar pola “porta de atrás sen que se valore a posibilidade de que o propio Concello de Ribeira reforme a xestión do servizo de limpeza, ou cando menos como mal menor, que os ditos traballos sexan sometidos a concurso público, permitindo que a empresa saínte, Recolte, impoña dalgún xeito o nome de quen vaia substituíla, polo tempo que resta da concesión”.

A CUT tamén critica no seu comunicado a política de contratación de Urbaser e as metodoloxías que emprega na xestión de residuos en Pontevedra, unhas prácticas que, segundo sinala o sindicato, “inclúen fórmulas como os ‘contratos varios’, un contrato cun salario substancialmente menor e onde a persoa en nómina non figura adscrita a un centro de traballo de referencia senón que pode ser trasladada dun concello a outro segundo a vontade da empresa, ou mesmo chegar a exercer a súa xornada laboral diaria en varios municipios distintos”.