Renacer lanza novo programa de promoción de hábitos saudábeis nas escolas

A Asociación Renacer, con centro de operacións en Ribeira, vén de por en marcha a iniciativa Aprendendo a crecer: programa de adestramento en habilidades da vida e promoción da saúde, unha proposta que dá continuidade ao labor desenvolvido en cursos anteriores en materia de formación saudábel, social e comunicativa para idades temperás (complementando o traballo docente nas escolas).

O programa, que pon o foco nos centros educativos, chega este curso á súa terceira edición. E faino afondando nos contidos subministrados nas dúas anteriores convocatorias e dando un espazo predominante “ás habilidades para a vida”. Neste punto, Renacer salienta que “a adquisición das habilidades persoais e sociais axeitadas xogan un papel decisivo no futuro axuste psicolóxico e desenvolvemento psicosocial dos/as adolescentes”.

O obxectivo principal do programa é “proporcionar ás mozas e mozos as habilidades necesarias para que poidan enfrontarse ás influencias sociais que inciten ao consumo ou outras condutas que supoñan un risco para a súa saúde, facendo fincapé na presión do grupo de amigos/as, dada a intensidade que adquire neste período da adolescencia”.

A iniciativa desenvolverase baixo a metodoloxía do adestramento directo en técnicas de afrontamento á presión dos iguais, complementándose con intervencións encamiñadas a incrementar a competencia individual do/a adolescente. O programa pretende, tamén, promover o coñecemento dos/as adolescentes en tres áreas fundamentais cara a promoción da saúde: uso responsable das novas Tecnoloxías da Información ea Comunicación (TIC), consecuencias do consumo de drogas e sexo seguro (prevención das ITS e VIH-SIDA).