O goberno da Pobra logra sacar adiante a segunda dedicación exclusiva e persoal de secretaria coa ausencia do BNG e PP

20191002. A Pobra do Caramiñal celebrou na tarde de onte un pleno extraordinario e urxente, cuxa orde do día constaba de tres puntos. A convocatoria desta sesión foi criticada polo BNG, pois non había representantes do grupo municipal despois de que Ramiro Ouviña e Cristina Andrade comunicasen a súa renuncia e mentres se agarda á toma de posesión dos novos concelleiros nacionalistas.

Manuel Durán, voceiro dos populares, quixo saber o por que da urxencia, recibindo a resposta por parte do alcalde Xosé Lois Piñeiro de que “urxente, leva sendo urxente desde o primeiro momento. É a cuarta vez que o iamos traer e xa anunciamos que o iamos seguir traendo ata conseguir a súa aprobación.”

O primeiro punto consistía na votación de urxencia da sesión, saíndo adiante cos votos a favor de Nós Pobra e PSdeG-PSOE, a pesar da oposición do PP. Foi entón cando Manuel Durán interveu para pedir que se retirasen o resto de cuestións a abordar porque “entendemos que é unha falta de respecto, aos seus votantes sobre todo. Creo que isto non é unha urxencia”, engadindo que “aínda que é legal, non é ético e, sobre todo, falta ao respecto dos votantes que rexeron os membros da corporación que, por circunstancias administrativas, non poden estar presentes.” O rexedor manifestou que “son os intereses da cidadanía”, así como que se manterían os puntos. A continuación, os edís do PP abandonaron o salón.

Ante esta situación, o alcalde manifestou que se podía proseguir coa sesión porque existía “maioría suficiente” para que se levase a cabo. Deste xeito, había representación de Nós Pobra e do PSdeG-PSOE. Así, saíron adiante as cuestións relativas á proposta da Alcaldía para a designación de dedicacións, réxime económico das asistencias e indemnizacións e asignacións aos grupos políticos, do mesmo xeito que a proposta sobre a determinación do número e réxime de persoal eventual. Isto significa a atribución dunha dedicación exclusiva a Estefanía Ramos, concelleira de Servizos Sociais, Servizos Munucipiais e Benestar Animal, cunha retribución anual de 32.000 euros; indemnizacións por asistencia a plenos de 140 euros por sesión, por asistencia a xunta de goberno local con periodicidade semanal 70 euros por sesión, por asistencia a comisións informativas 90 euros por sesión, 800 euros como cantidade fixa anual polo traballo de cada un dos grupos presentes na corporación máis 250 euros por cada un dos edís; así como a contratación de persoal de secretaría de Alcaldía, réxime de dedicación completa e retribucións brutas anuais de 28.000 euros.