Máis de 210.000 euros de investimento para a mellora de Xarás

20191018. O ribeirense polígono industrial de Xarás vén de ser o destinatario dunha inversión superior aos 210.000 euros co obxectivo de mellorar esta área a través de dúas actuacións consistentes na renovación en beirarrúas e calzada dun tramo da avenida Ramiro Carregal Rey -a cal xa comezou-; así como a instalación dunha nova rede de pluviais que foi adxudicada con carácter provisional.

No que respecta á primeira das obras, a intervención persegue continuar outra acción semellante emprendida o outono pasado. A empresa que se atopa desenvolvendo estes traballos é Marqués de Marancán S.L., cun investimento de 81.670 euros, IVE incluído. A actuación conta cunha achega da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia ao abeiro da orde do 17 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais de Galicia.

As beirarrúas onde se centran os labores están pavimentadas actualmente en formigón en masa e presentan un estado deteriorado ao igual que a calzada. Por esta razón, proxéctase a pavimentación das devanditas beirarrúas cunha capa de formigón de 20 centímetros de espesor e a pavimentación da calzada con aglomerado asfáltico en quente ao longo de 265 metros.

A segunda das obras referidas comprende a instalación dunha rede de pluviais na avenida Ramiro Carregal Rey, a cal vén de ser adxudicada con carácter provisional a Excavaciones Nima, S.L., das corenta ofertas presentadas. Dita actuación supón unha inversión de 131.018 euros e conta cun prazo de execución de tres meses.

A día de hoxe, esta área industrial dispón dunha rede deficitaria de pluviais que rexistra ocasionalmente avarías, circulando a auga de chuvia pola calzada en gran cantidade.

Co obxecto de evitar esta situación, proxéctase unha nova rede dispoñendo un colector por cada unha das marxes das rúas principais do polígono, a base de PVC corrugado de 400 milímetros de diámetro. Ademais, nos cruces de colectores situaranse pozos de rexistro e tamén se instalarán acometidas de pluviais aos inmobles.