A Xunta anuncia oposicións para cubrir caseque 1.200 prazas da Administración Xeral

A Xunta remitirá esta mesma semana ás organizacións sindicais as convocatorias de oposicións para cubrir 1.161 prazas en diversas categorías de Administración Xeral. Trátase de convocatorias agardadas polo persoal que quere estabilizar o seu posto de traballo e polos moitos mozos e mozas que aspiran a acceder a un emprego estable e de calidade na Xunta de Galicia.

A estas prazas hai que sumar as convocatorias de emprego social anunciadas o mes pasado con 591 prazas. Os Orzamentos de Galicia para o vindeiro ano chegarán aos 10.149 millóns de euros, un 3% máis que neste exercicio. Apostan polo reequilibrio territorial e inclúen novas rebaixas no Imposto sobre Sucesións, na compra de vivenda no rural e unha novidosa ‘dedución verde’ no IRPF.
As contas de 2020 reforzan o gasto social ata a maior cifra da historia e incrementan os investimentos e o gasto no Xacobeo 2021.

Edificio Central da Xunta San Caetano Santiago de Compostela