A Deputación da Coruña e os concellos fan historia co Plan de Igualdade

A Deputación da Coruña vén de pór en marcha o seu Plan de Igualdade, un completo programa de actividades a desenvolver cos concellos até o ano 2023. O plan, pioneiro na institución, foi presentado onte nos seus detalles pola deputada María Muíño e a técnica Eva Ovenza. Segundo fixeron saber, “coa aprobación deste documento comeza unha nova etapa na aplicación de políticas de igualdade entre homes e mulleres e na loita contra a violencia de xénero”.

María Muíño destacou que esta “é a primeira vez que a institución aproba un plan de acción de políticas de igualdade na súa historia” e fixo fincapé no “proceso de elaboración que contou coa participación de todos os axentes implicados no territorio”.

Respecto das cifras que acompañaron a elaboración da iniciativa, no proceso participativo interviron máis de 1.800 persoas, con 849 persoas que responderon a enquisa online, o desenvolvemento de máis de 100 foros, e máis de 150 entrevistas individuais a traballadoras municipais e da Deputación.

Muíño e Ovenza engadiron que “pola propia natureza do proxecto” era (e será) de obriga traballar estreitamente con todo o persoal político e técnico das administracións do territorio, “Xunta, Concellos, FEGAMP, delegación do goberno, mais tamén de sindicatos, colexios profesionais, entidades veciñais e sociais e por suposto do noso propio persoal”.

O resultado deste proceso cooperativo é un documento que se organiza en torno a 6 áreas estratéxicas e que abrangue 170 medidas que responden a 29 obxectivos específicos. As áreas céntranse na propia Deputación, nos concellos, na sociedade en xeral, no mercado laboral no empoderamento colectivo das mulleres e no fomento dunha sociedade libre de violencias machistas.