Romero Ortíz segue a impedir o paso de vehículos e peóns con total seguridade

20190902 Ribeira ten na rúa Romero Ortíz un problema de difícil solución e que se remonta a moitas décadas atrás, ao momento en se consolidou o tráfico rodado e os vehículos comezaron a percorrer en dous sentidos o vieiro quen enlaza con Martín, cara a arriba (Martín) e cara a abaixo (o porto). Malia a destrución urbanística e arquitectónica de Ribeira, moitas das súas rúas, ao igual que as doutras localidades da nosa contorna, seguen a ter un trazado antigo, demasiado estreito para as necesidades do tráfico actual. O resultado de todo isto é que en Romero Ortíz, literalmente, non collen ao mesmo tempo dous coches e un peón, como se aprecia na foto.

O problema agrávase ante a falta de beiras (só existen eses arcéns delimitados), a velocidade do tráfico (hai quen baixa polo vieiro como se dun circuíto de carreiras se tratase, cos problemas de seguridade que isto implica, máxime se hai nenos e persoas maiores camiñando) e a saturación de coches provocada pola imposibilidade de acceder a determinados barrios (como por exemplo o Monumento) dende o centro de Ribeira.

O problema, segundo o Concello, desaparecerá no intre exacto en que comece a estar operativa a variante, tamén chamada circunvalación, en palabras do Goberno local “a gran infraestrutura destinada a desconxestionar o tráfico na cidade”, chamada a aliviar a circulación en Romero Ortíz ao tempo que se mellora a comunicación co Touro.

Mentres tanto, algúns veciños levan anos reclamando medidas. Por exemplo a construción de mellores beiras, a instalación de semáforos (que, como o do centro de Corrubedo, impida o acceso ao porto mentres haxa coches de regreso do porto) ou o establecemento dun único sentido (por exemplo cara a arriba, cara a Martín, e permitir o descenso dos vehículos no enlace entre Romero Ortíz e Fontán, xa no Touro).