Os socialistas levarán ao Parlamento galego cuestións sobre a depuradora de mexillón en Castiñeiras

Cedida por PSdeG-PSOE

20190920. A reunión celebrada a fin de semana pasada no Liceo Marítimo de Ribeira entre cargos institucionais e orgánicos do PSdeG-PSOE, contou coa presenza de concelleiros socialistas na área do Barbanza e representantes na Deputación, Sandra González; no Parlamento, Teresa Porritt; e no Congreso, Pilar Cancela. Un dos puntos a tratar foi o proxecto de instalación da depuradora de mexillón no peirao da parroquia ribeirense de Castiñeiras.

Agora o partido vén de anunciar que este tema se levará ao Parlamento galego. Así, os deputados Teresa Porritt, Patricia Vilán, Luís Manuel Álvarez e María Luísa Pierres rexistraron unha serie de preguntas para a súa contestación en sesión ordinaria.

Desde a formación política, consideran que “na actualidade o espazo natural e cultural recuperado na praia do Castro en Punta Castiñeiras está a verse ameazado pola construción dunha depuradora de mariscos no seu porto. Esta actuación provocou e provoca o malestar da veciñanza de Castiñeiras, xa que se atopa no enclave do parque e das praias.” Tamén engaden que “o día 20 de maio de 2014 a empresa, Triñanes e Pego, presenta solicitude de concesión e desde Portos comunícanlle que a documentación que presentou está incompleta e solicítanlle a que debe achegar. Desde o primeiro momento comezan a darse unha serie de presuntas irregularidades que se prolongan no tempo e que ao noso entender non teñen un encadre legal.”

Algunhas das cuestións formuladas son se ” valorou a Xunta de Galicia, ante o malestar xerado na veciñanza, a posibilidade de instalar a depuradora noutro enclave?”, “ten coñecemento a Xunta de Galicia de se as obras están dentro da afección dunhas ruínas da antiga fábrica de salgado?” ou “considera o Goberno galego que a actuación administrativa respecta o procedemento legalmente establecido?”, entre outras.

En total, preto dunha decena de interrogantes presentados para recibir resposta por parte do Executivo autonómico.