O PSdeG-PSOE ribeirense solicita un proxecto dunha rede de saneamento no lugar de Canaveiro

20190918. O grupo municipal do PSdeG-PSOE de Ribeira levará a pleno unha proposición para dotar ao núcleo de Canaveiro, na parroquia de Oleiros, do servizo de desaugue, do cal carece actualmente segundo indica a formación.

Os socialistas afirman que ese lugar non dispón dunha rede de saneamento que poda recoller as augas negras xeradas, ocasionando que seis vivendas do entorno “non desfrutan do pertinente desaugue de augas fecais.”

O partido tamén precisa que a rede de saneamento a realizar neste treito, e debido á orografía do paraxe, “funcionaría por gravidade, xa que a pendente pode estar nuns 20 metros de desnivel, o que facilitaría a execución da obra e a circulación das augas residuais, ata o entronque coa rede de saneamento urbán.”

Por todo isto, requiren que os servizos técnicos municipais procedan a elaborar un proxecto de instalación dunha rede de saneamento que abrangue, nunha lonxitude de 300 metros lineais, o Camiño Veciñal 9021, desde o enlace coa AC-302 ata as Pistas Deportivas do Canaveiro.