Adxudicación provisional das obras nas vías do Agro do Areal e Carolo, en Palmeira

20190813. A adxudicación provisional dunha nova actuación permitirá a pavimentación e instalación de rede de pluviais en Agro do Areal e Carolo, na parroquia ribeirense de Palmeira.

A empresa que resultou mellor clasificada no procedemento de licitación das 23 ofertas presentadas foi a empresa Construcións Fermín Simal, S.L., cun investimento de 60.197’5 euros.

Na actualidade, o pavimento da rúa Agro do Areal é de formigón e a súa rede de pluviais é deficitaria, mentres que o camiño de Carolo rexistra un firme de aglomerado asfáltico en mal estado, cunha rede de pluviais tamén en mal estado que provoca frecuentes atascos na calzada.

Co obxectivo de solucionar estas eivas, as obras que se pretenden realizar fundaméntanse na pavimentación e instalación da rede de pluviais. No que respecta ao Agro do Areal, será pavimentado con formigón pulido no que se intercalarán franxas de adoquín de formigón; mentres que en Carolo se estenderá unha capa de aglomerado asfáltico en quente. Así mesmo, en ambas vías procederase á instalación dunha nova rede de pluviais, con tubaxes de PVC de 315 milímetros de diámetro.

A actuación está financiada polo Plan de Obras e Servizos (POS) +2018 da Deputación da Coruña e ten un prazo de execución de dous meses.