Boiro Novo solicitará no pleno medidas que garantan unhas festas de verán diversas e inclusivas

20190731. O grupo municipal Boiro Novo presentou unha moción que se debaterá no pleno para que as próximas festas boirenses se organicen “con criterios de inclusividade para colectivos con diversidade funcional.”

Desde a formación sinalan que o obxectivo é o de repensar o deseño e organización dos festexos do verán, tendo en conta as necesidades e particularidades da poboación. Apuntan que isto débese a que as celebracións de Boiro teñen unha especial relevancia tanto para a cidadanía do municipio, ao coincidir co período de descanso e de lecer, coma para o resto da comarca, constituíndo un importante atractivo turístico.

Por todo isto, Boiro Novo considera que chegou o momento de redefinilas, posto que “faise necesario que se promovan medidas de accesibilidade e inclusión en todas as actividades” e referencia o artigo 57 relativo á Prestación de servizos para as persoas con diversidade funcional (RLD 1/2013, texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social).

Deste xeito, a formación solicita que se aproben unha serie de medidas inclusivas “para todas as diversidades existentes no público asistente ás festas sen prexuízo de incluír calquer outras que se estimen oportunas.” Así, requiren que os espazos físicos das actividades sexan accesibles; que se habiliten atraccións para tódolos públicos; que haxa contido con diversidade cultural; que se dispoña de horarios das xornadas musicais para todas e todos; que existan espazos ou xornadas horarias libres de ruído; a necesidade da salubridade das festas; que se estableza comunicación accesible dos eventos; e que a diversión estea “ligada a novos valores.”