Uns 11 millóns de euros para a construcción e rehabilitación de vivenda para aluguer

20190619.- O Diario Oficial de Galicia convoca hoxe mércores dúas liñas de axudas para fomentar a promoción de vivendas para alugueiro e tamén as destinadas a maiores de 65 anos e persoas con discapacidade. Poderán solicitalas os promotores, públicos ou privados, de vivendas de nova
construción ou rehabilitadas que se destinen ao alugueiro a prezo regulado
durante un prazo mínimo de 25 ou 40 anos. A axuda poderá acadar os 400 euros por metro cadrado de superficie útil de vivenda, segundo a área xeográfica na que se empracen. Mais información no Diario Oficial de Galicia de hoxe.