Convócase unha praza para o corpo da Policía Local de Rianxo

20190620. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou onte a convocatoria de 158 prazas para os corpos da Policía Local de 28 concellos galegos, das que unha corresponde ao Concello de Rianxo. O prazo de inscrición é de 20 días desde a publicación no DOG.

O obxecto do proceso selectivo é cubrir 132 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda de oposición libre, e 26 prazas por quenda de concurso para mobilidade, subgrupo C1. As prazas non cubertas pola quenda de concurso acumularanse á quenda de oposición libre e serán publicadas a través de resolución da persoa que ocupe a Dirección Xeral de Agasp.

Máis información na web da Xunta de Galicia.