As organizacións pesqueiras terán ao seu alcance máis de 1,5 millóns en axudas

20190625 Os pesqueiros e as asociacións de organizacións de produtores pesqueiros van ter ao seu alcance unha contía de máis de 1,5 millóns de euros en axudas para preparar e aplicar os seus plans de produción e comercialización. Así o comunicou hoxe a Consellería do Mar, que sinala que entre os gastos susceptíbeis de seren subvencionados atópanse os seguintes: os gastos de persoal, material, equipamento ou desprazamentos vencellados ao desenvolvemento dos plans das organizacións.

Os interesados en solicitar as axudas poden consultar os requisitos e a documentación necesarios na orde que publica hoxe o DOG. Para esta convocatoria o prazo de presentación das peticións será dun mes contado a partir deste 26 de xuño. A presentación das solicitudes realizarase por medios electrónicos a través dos formularios normalizados dispoñíbeis na sede electrónica da Xunta de Galicia.