“Salarios dignos” – José Manuel Pena

A importancia do incremento do Salario Mínimo Interprofesional é unha medida política que beneficia aos traballadores máis humildes e precarios que se dedican a prestar servizos nas actividades que non se atopan reguladas por convenios colectivos.

É fundamental para os traballadores do campo, a pesca marítima, os traballadores da limpeza do fogar ou a atención a domicilio a persoas dependentes, entre outros sectores de actividade non regulados legalmente por unhas condicións salariais máis beneficiosas. Poder tamén garantir un salario, máis ou menos digno, evitando que se poida embargar o mesmo ante calquera tipo de débeda económica contraída de boa fe.

A enorme desigualdade social que hai no noso país, así recoñecida por parte da propia Unión Europea e outros organismos internacionais, pon en evidencia a moitos traballadores que, por moitas horas que dediquen á súa actividade laboral, continúan sendo pobres, de aí a importancia de ter dereito a un salario digno, o suficiente para poder subsistir e non ser considerado como un paria da sociedade.

Os 1.080 euros actuais do SMI seguro que non é suficiente para poder chegar a final de mes. A pesar diso hai empresarios ou empregadores, os menos quizais, que se queixan do seu incremento anual porque limitan as marxes dos beneficios empresariais.

Beneficios, por certo, que non se reparten entre os traballadores de todas as categorías profesionais que forman parte da empresa senón entre os conselleiros, directivos ou os responsables dos departamentos correspondentes.