En Ribeira o Concello convoca as subvencións para as asociacións culturais locais sen ánimo de lucro

O Concello de Ribeira informou da publicación no BOP deste 18 de outubro da convocatoria das axudas destinadas ás asociacións e outras entidades de carácter cultural sen ánimo de lucro radicadas no municipio.

Esta convocatoria ten por obxecto “establecer os criterios e o procedemento para a concesión de subvencións, durante o exercicio 2022, destinadas a fomentar, apoiar e impulsar a actividade cultural das entidades sen ánimo de lucro existentes no Concello de Ribeira”, e facelo “de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia competitiva e publicidade”.

As bases que rexen esta convocatoria figuran na Ordenanza reguladora do programa de subvencións para entidades sen ánimo de lucro, publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o día 29 de maio de 2018.
A contía destinada a este concepto ascende a 18.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes contado a partir deste mércores 19.

María Sampedro, concelleira de Cultura de Ribeira, nunha presentación celebrada este verán