En marcha as obras para garantir a accesibilidade dos baños do andar baixo do Consistorio de Rianxo

O Concello de Rianxo informou da execución de traballos de reforma e acondicionamento nas antigas dependencias da Policía Local do Concello, unha vez se trasladaron ao novo espazo e ficaron baleiras as instalacións. O proxecto remodelará ese espazo para adaptar os baños e facelos accesíbeis para persoas con discapacidade, mellorando as condicións anteriores.

O proxecto conta cunha axuda da Xunta de Galicia de 36.845 euros para a mellora dos servizos básicos das administracións públicas. O obxectivo, segundo informou o Concello, “é recuperar unha zona do Consistorio coa posta ao día dos baños do andar baixo”. Renóvase todo o alicatado e os sanitarios, as portas de acceso e a instalación de fontanería para favorecer a accesibilidade xeral.