Os socialistas de Ribeira preguntan ao Concello polo presente e futuro da Casa da Xuventude

Os socialistas de Ribeira presentaron unha pregunta para ser debatida en pleno relativa á Casa da Xuventude, a día de hoxe en período de reconstrución, reparación e remodelación, traballos que serán levados a cabo pola construtora Marancan SL. Segundo critican na súa pregunta os membros do grupo, malia que a obra leva licitada dende abril do 2021, cun prazo de execución de oito meses; “a instalación presenta a simple vista un estado de abandono lamentable, co recinto cheo de papeis, latas, botellas, etc”.

Ademais, fan saber que no exterior presenta un peche metálico que precisa arranxo canto antes, o que se suman “á evidente falta de actividade no interior do edificio, dando a sensación dunha instalación esquecida e infrautilizada”.

E engaden: “Estas evidencias, a falta de limpeza e de decoro na construción, fan do lugar un sitio
inhóspito, e falto de interese por parte deste Executivo Local”.

En base ao exposto anteriormente, desde o Grupo Municipal Socialista lanzan as seguintes cuestións:

-En que situación se atopa a reforma da Casa da Xuventude?

-Ten interese o grupo de Goberno en habilitar a instalación e poñela en funcionamento?