“Así vai a boia, compañeiro”. Antón Luaces

O mar fáise pequeno para os que infrinxen as normas e o peixe non  chega para os que non respectan as leis de sustentabilidade. No mar, desgraciadamente, a novidade está case que sempre nas infraccións. Polo tanto, infrinxir é o verbo que máis e millor de emprega na pesca.

Velaí:  dous pesqueiros españois faenaron durante un ano e medio perto de Gambia, e o outro español en augas de cinco países africanos e en alta mar durante sete mees,  un panameño e un australiano foron sancionados acusados de pescar ilegalmente na Reserva Mariña de Galápagos, na reserva mariña da Illa Heard e as illas McDonalds durante un ano. A administración española  sancionou ós pesqueiros “Releixo” e “Egaluze” con senllas multas de 20.000 euros por apagar os seus sistemas de identificación automática (AIS) en varias ocasión e sen xustificación, feito que se considera ilegal para os pesqueiros en España.

No período de catro anos analizado entre o 2012 e o 2016, as embarcacións desactivaron os seus dispositivos AIS durante máis de mil horas, circunstancia que non se modificou grandemente nos ùltimos anos.

Fresco Vanzini, asesor de Oceana, afirma que “esta exemplar sanción de 20.000 euros aos dous pesqueiros españois por apagar os seus sistemas de identificación automática (AIS) é unha importante ocasión para para ter máis transparencia no sector pesqueiro. Con estas accións a administración española envía unha clara mensaxe ao sector pesqueiro: non é aceptable navegar sendo invisible para os outros buques ou as autoridades de terceiros países e arriscarse a máis a unha colisión que poña en perigo as vidas dos pescadores”.-

Todos os buques pesqueiros de máis de 15 metros de eslora que enarbolen bandeira dun país da UE deben estar equipados cun dispositivo AIS  que transmita a ubicación , dirección e velocidade do barco mentres este permanece no mar- Os dispositivos que comparten os seus datos de posición son esenciais para evitaren colidir con outros e procurar a transparencia das operación pesqueiras. Non empregar o sinal AIS está considerado como unha infracción baixo a lexislación europea e tamén a española.

Os dous buques españois sancionados apagaron repetidamente o seu AIS sen ningunha razón durante un período total de máis de mil horas.

Apagar o sistema AIS sen motivos lexítimos de seguridade é unha práctica ilegal: viola a lexislación pesqueira da UE e impide detectar e sancionar a posible acción ilegal.

Queixármonos das normas ou leis que se aplican  no mar non é de recibo. Sobre todo cando os incumprimentos se dan  con frecuencia entre aqueles que reclaman atencións que se traducen posteriormente en delictos.