Rianxo deu o pulo definitivo ao seu plan de prevención contra o lume, que porá o foco nunha óptima xestión das faixas secundarias

O pleno da Corporación rianxeira, en sesión ordinaria do día 26 de maio de 2022, aprobou definitivamente o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Rianxo, confeccionado pola empresa SEAGA, ao abeiro do convenio ao que está adherida a Administración municipal, convenio subscrito tamén pola Xunta e a FEGAMP co obxectivo de crear un sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.

De feito, o obxectivo principal do plan é a definición da rede de faixas secundarias de xestión de biomasa, formadas por un conxunto de parcelas lineais do territorio estratexicamente localizadas, e garantir o control e a eliminación total ou parcial da biomasa forestal, mediante técnicas silvícolas axeitadas, co fin principal de reducir o risco de incendio e protexer a seguranza das persoas

Este obxectivo fundamental concrétase nunha serie de accións sobre o territorio que buscan organizar a xestión das masas vexetais en “zonas estratéxicas”, especialmente aquelas declaradas de alto risco de incendio, unido á construción e mantemento de faixas exteriores de protección de zonas poboadas, o tratamento de áreas forestais nun esquema de intervención segundo modelos silvícolas previamente establecidos, no ámbito da defensa de persoas e bens e a defensa dos montes.