“Política e desigualdade”. José Manuel Pena

Din as estatísticas e comentan os expertos que cada vez hai máis desigualdade social nos países occidentais e vai en aumento. É dicir xente moi rica e outras moi pobres. Algo paradoxal se temos en conta de que cada vez crece a calidade de vida e o estado de benestar, nos países denominados democráticos.
A estas alturas poderíamos afirmar que a cuestión está na maneira de gobernar en cada un dos países. Se hai a valentía política suficiente e necesaria para minorar a bolsa de desigualdade a través de políticas sociais inclusivas e de políticas activas de emprego poderíase diminuír a exclusión social e a vulnerabilidade de moitas familias, camiñado cara á Xustiza Social.
É necesario e positivo que suba a Bolsa, que se incrementen os beneficios empresariais, que aumente o
número de millonarios pero tamén é de xustiza que creza o emprego de calidade, que se avance cara ao pleno emprego, que continúe crecendo a cobertura universal dos servizos básicos para todas as persoas: educación, sanidade, emprego, vivenda, lecer, cultura… .
Un goberno non pode deixar todo en mans do liberalismo económico máis radical, ten a obrigación de intervir e actuar decididamente para defender o público e aos seus cidadáns máis vulnerables. Que ninguén quede atrás, por culpa da falta de recursos. Para iso está a Política, con maiúsculas.