Os socialistas reclaman á Xunta medidas urxentes de mellora laboral no Hospital da Barbanza

30 Xuño 2022

Os parlamentarios socialistas Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentaron este 30 de xuño unha pregunta relativa ao Hospital da Barbanza na que poñen o foco na “precariedade laboral que leva sufrindo este complexo”, unha situación que, segundo sinalan, faise insostíbel e afecta á calidade asistencia do servizo.

Os deputados din reflectir as queixas do persoal facultativo especialista, que “reclaman a cobertura inmediata e axeitada das diversas incidencias laborais que se presentan neste centro, así como o correcto dimensionamento do cadro de persoal”. En concreto, os socialistas din que existe “un déficit de persoal para gardas de presenza, localizadas e segundas localizadas, con servizos nos que o número de facultativos é inferior ao necesario para cumprir a normativa de 48 horas semanais”.

Tamén critican a existencia de “persoal especialista con praza fixa ou interinos nese centro que están a traballar no CHUS sen que a súa vacante sexa cuberta” ou “que en tres anos o número de internistas do hospital pasase de 14 a 7”.

Diante” desta situación”, o Grupo Socialista entende e fai súas as demandas dos e das profesionais do Hospital da Barbanza acerca “dun correcto dimensionamento” do seu cadro de persoal e “da necesaria protocolarización da organización das horas de traballo”.

Por iso, as deputadas e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:

1a) Considera a Xunta de Galicia que o cadro de persoal do Hospital do Barbanza está correctamente dimensionado?

2a) Como valora a carga de traballo que está a asumir o persoal facultativo especialista dese hospital?

3a) Como valora que un facultativo dun servizo teña que realizar 15 gardas ao mes debido á falla de persoal no servizo?

4a) Considera a Xunta de Galicia que o persoal facultativo do hospital da Barbanza debe gozar do seu período de vacacións?

5a) Cre que se está a ofrecer unha axeitada calidade asistencial cando as baixas do persoal se cobren de maneira precaria e intermitente con persoal do CHUS?

6a) Como valora que os e as profesionais de medicina interna no Hospital da Barbanza atendan algúns días a 20 doentes cando a ratio recomendada é de 8?

7a) Como valora que nos servizos unipersoais non se cubran as baixas deixando así sen atención esa especialidade?

Outros artigos

Barbanza Arousa recibe as primeiras adhesións ao SICTED

A Mancomunidade Barbanza Arousa, en consonancia coa súa estratexia de colaboración público-privada, continúa este ano coa implantación do Sistema Integral de Calidade Turística en Destino, SICTED, entre os axentes turísticos do territorio. Nesta ocasión, a primeira...

+

O Concello de Ribeira mantén unha reunión coa veciñanza de Oleiros

O equipo do Goberno municipal de Ribeira mantivo unha reunión coa veciñanza da parroquia de Oleiros co propósito de informar das actuacións que o Consistorio está a levar a cabo na parroquia e para recoller todas as inquedanzas que ten a veciñanza en diferentes eidos....

+

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Celebrando a  Rosalía de Castro”. Antía Pereira

“Celebrando a Rosalía de Castro”. Antía Pereira

“Celebrando a Rosalía e o seu día celebramos o que nos une, o que nos representa e o que nos move. Poucas figuras concitan ó seu redor a unanimidade que convoca Rosalía. E iso en boa medida porque ela soubo tocar as cordas, unha a unha, aínda que fose de distinto...