“O abadexo non é para os pescadores”. Antón Luaces

Se para o actor, escritor, director de cine e dramaturgo español. Fernando Fernán Gómez, as bicicletas non son para o verán, para a Secretaría Xeral de Pesca, no seu intento de ordenación do abadexo na zona CIEM 8C  os mariñeiros do caladoiro Cantábrico Noroeste  que traballan con barcos de artes menores, volanta e palangre no deben existir porque só van poder pescar entre unha e dúas pezas dese peixe (bnadexo) á semana, un sistema que vai facer inviable a pesca artesanal que, como recoñecen as confrarías de pescadores, da sustento a milleiros de familias.

Como expoñía recentemente Pedro Pérez  Martelo, patrón maior da confraría de pescadores de Malpica de Bergantiños, esta decisión vai provocar que os pobos pesqueiros “ se valeiren e os portos pequenos desaparezan porque non poden ofrecer suficiente produto, co cal empobrecen a un sector e, como consecuencia, prodúcese o efecto da España vaciada”.

No sector pesqueiro galego non se entende que o ano pasado houbera unha cota de 156 toneladas da que sobraron 50, e neste ano teñan case que 176 de cupo e saen unhas cantidades por barco case “insignificantes e irrisorias”: 10 quilos por barco á semana.

Por máis que, desde mediados do pasado mes de maio, o sector de artes menores demanda da Secretaría Xeral de Pesca atención a este problema, non houbo nen a máis mínima rectificación ao respecto e, deste xeito, as embarcacións de artes menores so poden pescar 10 quilos por barco e semana no trimestre ao igual que os barcos de palangre (ambos no Caladoiro Cantábrico Noroeste) e os da volanta, 15 quilos por barco e semana. É dicir: entre 2 e 4 pezas por barco e semana.

No terceiro trimestre -se non se modifican as previsións- a volanta poderá capturar  70 quilos por barco e semana, e os de artes menores e palangre, 30 quilos cada en seu barco e semana, cifra que será superior no cuarto trimestre: 300 quilos para a volanta e 80 quilos para o palangre e artes menores, sempre por barco e semana.

Verdadeiramente considerará a Secretaria Xeral de Pesca que é posible a rendibilidade dun barco con capturas de dúas ou tres pezas de badexo por embarcación e semana, máxime cando os presos do combustible xa fan por sí inviable a pesca?.

Cabe supor que desta situación non se pode culpar á catastrófica situación que se vive en Ucraína.