O Concello de Rianxo e a ARE emitirán 500 lotes de bonos 30 euros para fomentar as compras locais

O Concello de Rianxo, en estreita colaboración coa Asociación Rianxeira da Empresarios, puxo a andar unha iniciativa destinada a incentivar as compras nos negocios locais: a convocatoria dos Bonos Rianxo, que ten o seu principal alicerce na emisión de 500 lotes de bonos de 30 euros que se porán a disposición da veciñanza en vindeiras datas. O obxectivo, como dixemos, é achegar un novo impulso ao tecido comercial rianxeiro neste tempo de post-pandemia, ao tempo que se estimula o espírito solidario e comprometido da cidadanía cos establecementos de proximidade.

Segundo informan o Goberno local e máis a ARE, estes lotes de bonos estarán divididos en dous bonos de 10 € e outros dous de 5 €. Os de 10 € poderán trocarse en compras iguais ou superiores a 30 € e os de 5€ en compras iguais ou superiores a 15 €. O prazo para consumir os bonos será o 30 de xuño de 2022.

Os bonos serán virtuais e poderán solicitarse a través dunha web que será habilitada a tal fin en datas vindeiras. Reservarase unha parte dos bonos para poñelos a disposición, en formato físico, de persoas maiores e/ou con dificultades para acceder aos bonos virtuais.

Para poder realizar a solicitude dos bonos haberá que ser maior de idade e cada persoa solo poderá adquirir un único lote de bonos de 30 €.

Para a xestión dos Bonos Rianxo o Concello contará coa colaboración da Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) que foi nomeada como tal pola Resolución da Alcaldía núm. 208/2022, do 16 de marzo, ao abeiro do procedemento de selección convocado a tal fin de acordo cos principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non discriminación.

A convocatoria dos Bonos Rianxo foi publicada no BOP o mércores 20 e o xoves 21 de abril abriuse o prazo para a adhesión de negocios participantes que poderán ser establecementos locais que vendan produtos ou ofrezan servizos. Este prazo vai ser de 15 días hábiles.

O proceso de adhesión débese realizar de xeito telemático a través da web da ARE. Nesta web, así como tamén no sitio municipal do Concello poderanse consultar as bases reguladoras do Programa Bonos Rianxo, descargar os anexos necesarios para a solicitude de adhesión e realizar a mesma de xeito sinxelo.

O Concello engade que “rematado o prazo de 15 días hábiles publicarase a listaxe definitiva de negocios adheridos”. Unha vez dispoñíbel, activarase a web para a solicitude dos bonos e o prazo para o seu troco nos establecementos adheridos.