Galicia advirte a Bruxelas de que as propostas para limitar a pesca de fondo ameazan máis do 20% dos barcos e un terzo dos empregos da frota artesanal

29 Abril 2022

A secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, Silvia Cortiñas, mantivo hoxe encontros con distintos representantes da Comisión Europea para analizar as propostas comunitarias para limitar a pesca de fondo e presentarlles un informe elaborado pola Xunta que cuantifica o impacto que esas medidas terían na frota artesanal da comunidade. O documento constata que as restricións para artes que teñen contacto co fondo ameazan máis do 20% dos buques de artes menores de Galicia e un terzo do emprego directo desta frota.

A análise realizada polo Executivo galego cifra en preto de 900 as unidades de artes menores -miños, trasmallos, vetas, rastros de vieira, bou de vara ou bou de man, entre outras- potencialmente afectadas dun total de 3.800 embarcacións artesanais. Tendo en conta que cada barco conta cunha media de 2,4 tripulantes, as posibles limitacións da actividade prexudicaría a máis de 2.100 profesionais.
Silvia Cortiñas expuxo ante representantes da Dirección Xeral de Medio Ambiente (DG ENVI) e da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca (DG MARE) da Comisión Europea os argumentos de Galicia ante os plans da Unión Europea e advertiu de que as limitacións á pesca de fondo teñen un potencial impacto na economía galega de preto de 280 millóns de euros, contando unicamente a actividade vencellada coas artes menores.

Desa cifra, arredor de 120 millóns de euros correspóndense coas vendas dos seus produtos en lonxa -con especial relevancia dos trasmallos (case 40 millóns), miños (34 millóns) e vetas (máis de 20 millóns)- que superaron as 21.500 toneladas de produtos do mar postas no mercado. Novamente volven predominar os trasmallos, con 5.800 toneladas, os miños, con máis de 5.700, e as vetas, con algo máis de 4.000 toneladas.

A repercusión das restricións ás artes que tocan o fondo mariño terían ademais unha incidencia potencial nos salarios da tripulación de 44 millóns de euros, o que suporía un recorte medio de salario por tripulante de preto de 21.000 euros na frota costeira artesanal. A eles habería que sumar tamén o impacto indirecto dos bens e servizos provistos aos barcos, que roldaría os 55 millóns de euros, contando actividades como a provisión de combustible, xeo, víveres, servizos de reparación ou administrativos, entre outros.

Coa presentación deste informe Galicia avanza nas xestións para contrarrestar os plans da Comisión Europea e doutras institucións comunitarias para impoñer limitacións e restricións á pesca con artes de fondo en augas europeas. O obxectivo é que autoridades competentes sexan conscientes do impacto que as medidas propostas ao abeiro da Estratexia de Biodiversidade para 2030 poden ter, desde o punto de vista socioeconómico, na frota de artes menores.

Outros informes

Este documento dá continuidade aos xa enviados pola comunidade a Bruxelas e nos que se constata tanto a escasa pegada de carbono e a nula pegada hídrica que teñen moitas artes de arrastre de menor tamaño -algo que referendan tamén informes internacionais- como a existencia de elementos alleos á pesca que inciden nas zonas mariñas protexidas e afectan ao seu estado.

Neste sentido, Galicia tamén pediu ao Executivo comunitario coñecer os ditames biolóxicos, económicos e sociais que sustentan a proposta europea de aumentar as áreas con limitacións á pesca con determinadas artes.

A comunidade lembra que todas as artes de pesca son respectuosas co medio ambiente se se empregan ben e que unha limitación á presenza dalgunhas artes complicaría a actividade dun importante número de embarcacións e podería derivar na perda de buques e empregos. Por iso, a Xunta traballa tamén no establecemento de alianzas con aquelas rexións pesqueiras europeas que, ao igual que Galicia, se verían afectadas por esas novas restricións e vai dar continuidade nos próximos meses aos encontros mantidos a comezos de febreiro coas autoridades pesqueiras da Bretaña francesa e facer o mesmo coas de Países Baixos ou Irlanda.

Silvia Cortiñas defendeu en Bruxelas que é un erro catalogar algunhas artes como prexudiciais, pois o seu impacto depende en boa medida do uso que se lle dea, e salientou o bo facer da frota española, que usa as distintas artes seguindo estritamente a lexislación en vigor. Ese bo facer, salientou, é o que levou a que a maioría das pesqueiras nas que faenan os buques galegos se atopen no rendemento máximo sustentable (RMS), o nivel óptimo de capturas que se pode extraer dun caladoiro sen prexudicar o estado do recurso.

Galicia sempre defendeu, e así o vai seguir facendo, a necesidade de que na xestión das pesqueiras se teñan en conta tanto os aspectos medioambientais como os económicos e sociais. Iso é o que pretende demostrar o informe sobre as artes de fondo pois detrás de cada embarcación e de cada especie hai familias que teñen nelas o seu sustento, polo que non se poden xestionar os recursos desde unha perspectiva exclusivamente medioambiental.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“España no va como un cohete”. José Castro López

“España no va como un cohete”. José Castro López

La Comisión Europea eleva al 2,1 por cien el crecimiento del Producto Interior Bruto(PIB) en 2024, cuatro décimas por encima de pronósticos anteriores, prevé que Españacumplirá el objetivo del 3 por cien del déficit que exigen las reglas fiscales, espera quecontinúe...