“Desaloxos ou violencia de xénero” – José Manuel Pena

En todo este tempo de loita constante, na Plataforma Stop Deshaucios do Barbanza atopámonos con infinidade de casos de familias, afectadas por execucións hipotecarias, onde a muller era vítima de violencia de xénero, concretamente en Boiro, Ribeira, Padrón, A Pobra do Caramiñal. Sen dúbida foi moi importante a Lei 1/2.013 e seguintes sobre medidas para reforzar a protección aos debedores hipotecarios ao considerar como un medio de suspensión dun desafiuzamento (desaloxo), sobre vivendas habituais, en caso de supostos de especial vulnerabilidade, que inclúe a que na unidade familiar exista un membro vítima de violencia de xénero.

Puidemos comprobar que, na maioría destes casos, é a muller á que se lle concede a custodia e a patria potestade dos fillos e algúns pais, que se dedican á pesca marítima, traballando en buques con bandeiras de conveniencia nin achegan cantidade económica algunha para poder facer fronte á hipoteca, quedando a muller nunha difícil situación de clara indefensión, ao carecer de traballo e dedicarse ao coidado dos fillos.

Puidemos ver como unha filla menor idade sufría mareos e algún ataque de ansiedade no patio do colexio. A outro fillo que cando se atopaba co seu pai pola rúa mandáballe algún “recado envelenado” para a súa nai, desexándolle o peor dicíndolle ao fillo de ambos que “é unha vaga, unha mala nai, unha puta, etc”. Outro caso en que os pais da muller deixaron de axudala e quitáronlle a palabra por denunciar ao seu marido, por malos tratos físicos e psíquicos. Claros exemplos de que a violencia machista está moi vixente e afecta tamén a moitos familias con falta de pagamentos nas súas vivendas habituais dentro da propia comarca do Barbanza.