“Sistema tributario xusto” – José Manuel Pena

Continuamos vivindo momentos difíciles. Todos os gobernantes están preocupados, así como os sectores económicos e sociais, ademais das familias e traballadores con menos recursos.

Chama poderosamente a atención que algunhas formacións políticas teñen unha enfermiza obsesión pola baixada de impostos, paradoxalmente en momentos dun excesivo gasto público para amortecer os efectos da pandemia mundial e do conflito bélico en Europa.

Tamén chama a atención que estes mesmos políticos e gobernantes que solicitan a rebaixa de impostos ao mesmo tempo queren que se lles incremente o orzamento económico para investimentos. Como compaxinar ditas opcións, sen danar os dereitos básicos e fundamentais das persoas?

O noso país ten pendente unha necesaria e urxente reforma tributaria para que paguen máis impostos os que máis teñen pero parece ser que os nosos gobernantes non o consideran como un asunto urxente ou ben non teñen a suficiente valentía para adoptar as medidas necesarias, de acordo coa legalidade vixente.

O artigo 31 da Constitución española establece claramente que “todos contribuirán ao sostemento dos gastos públicos de acordo coa súa capacidade económica mediante un sistema tributario xusto”. A que se espera para garantir esa igualdade e progresividade fiscal? Ou é que se pretende continuar rebaixando máis impostos aos que teñen as rendas máis altas?