Ribeira licita un sistema de gravación e retransmisión de eventos da Fieiteira

O Concello de Ribeira acaba de sacar a licitación a contratación dun sistema de gravación e retransmisión de eventos que permita unha realización tanto manual, como automática naqueles nos que sexa posible, cun sistema de cámaras e elementos de son fixos instalados no pavillón municipal da Fieiteira e no campo de fútbol Anexo A Fieiteira.
A actuación enmárcase na estratexia de desenvolvemento urbano Máis Ribeira Atlántica, cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo Plurirregional de España ( POPE) 2014-2020. Entronca dentro da Estratexia Dixital 2021-2023, dirixida á transformación dixital do Concello de Ribeira.
O seu orzamento de licitación ascende a 18.139,99, IVE incluído, De acordo co prego de prescricións técnicas, os servizos que deben prestar quen opte á adxudicación do concurso abranguen:
 Subministración, instalación e posta en marcha dun sistema de gravación,
 Realización e emisión de eventos baseado en hardware de vídeo e audio.
 O sistema deberá poder emitir e gravar os diferentes eventos que se celebren no recinto (principalmente deportivos).
 O sistema deberá posibilitar a realización e emisión de eventos de forma automática ou con realización manual por parte do licitador ou dun terceiro.
 Sistema de control, xestión e axendado de eventos.
 Formación asociada ao sistema.

As empresas interesadas dispoñen ata o 28 de marzo á medianoite para presentar as súas ofertas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).