O Concello de Boiro pon recursos a disposición da poboación ucraína e familias acolledoras do municipio

O departamento de Servicios Sociais do Concello de Boiro convocou unha xuntanza coa poboación ucraína que se atopa no municipio para informala dos trámites a realizar e os recursos postos á súa disposición. O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Servicios Sociais, Raúl Treus, asistiron á xuntanza xunto coas traballadoras sociais e educadora familiar.
Á xuntanza, ademais da poboación ucraína que se atopa no municipio e as familias acolledoras, asistiu un tradutor do idioma, e tamén unha intérprete de lingua de signos ao atopase poboación sordomuda entre os refuxiados.
Na xuntanza abortáronse os trámites administrativos que as persoas refuxiadas teñen que levar a cabo para a súa estancia en España, os trámites para calquera tipo de asistencia sanitaria que precisen, así como a escolarización dos rapaces e rapazas.
O concelleiro de Servicios Sociais, Raul Treus, defendeu o labor dos servizos sociais “a primeira administración, a mais avanzada, continúan sendo as entidades locais, e necesitamos fondos adicionais para unha inclusión completa e integral destas persoas que chegan na maioría dos casos sen coñecer o idioma e sen recursos”.
O Concello de Boiro puxo a disposición das familias acolledoras así como da poboación ucraína todos os medios necesarios para facilitar a tramitación da documentación así como a integración das persoas refuxiadas.
O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, quixo agradecer ás familias de acollida “polo enorme esforzo que supón acoller a persoas refuxiadas e a gran aportan que realizan para o benestar destas familias”.
Asemade, agradeceu tamén a disposición total e absoluta do pobo de Boiro, que ofreceu vivendas baleiras, alimentos e outros elementos de primeira necesidade; clubs deportivos e entidades culturais están ofrecéndose para que os refuxiados podan realizar actividades complemente gratuítas e fomenta a
súa inclusión.