En Ribeira ábrese o prazo para solicitar a instalacións de quioscos de tempada

O Concello de Ribeira informa da apertura do prazo para solicitar autorizacións de ocupacións temporais con vistas á instalación de quioscos con terraza en terreos de titularidade municipal. Concretamente, na praia da Corna (área recreativa de Modorróns), Coroso (dous quioscos: un nas proximidades do centro de formación e outro preto do posto de socorristas), Ameixida e praia dos Mosqueiros.

En todos os casos o prazo de autorización será de seis meses (do 1 de maio ao 21 de outubro) durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025.

O Concello especifica que “as instalacións deberán desmontarse e retirarse ao finalizar a tempada en cada anualidade” e que “os adxudicatarios deberán tramitar a correspondente autorización de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre ante o Servizo de Urbanismo da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, agás o adxudicatario da Ameixida, localizado fóra da zona de servidume”.

Os prezos base de licitación son os indicados na ordenanza fiscal municipal B.2.8 e poderán ser mellorados polos licitadores nas súas ofertas.

O prazo de presentación de ofertas é de 10 días hábiles.

Máis información no anuncio publicado no BOP (formato PDF).