Aprobado en Outes o POS de gastos sociais por valor de 73.319 euros

O pasado xoves 3 de febreiro celebrouse o pleno da Corporación de Outes. Na sesión aprobouse o POS + 2022 (Plan de Obras e Servizos) Adicional para Gastos Sociais, cun importe de 73.319 € e que se destinará aos puntos que citamos a continuación:

-Reforzo do Servizo de Atención no Fogar

-Reforzo do Punto de Atención á Infancia

-Axudas para Adquisición de Material Informático para estudantes

-Axudas para a mellora da autonomía e accesibilidade das persoas maiores e dependentes

-Axudas de Emerxencia Social

Amais, aprobáronse por unanimidade as seguintes actuacións xerais do POS + 2022:

-Humanización da rúa Doutor Esperante (A Serra) e mellora do camiño de Entríns a Fontenlos (Entríns), por valor de 167.575 euros.

-Pavimentado da rúa da Braña (A Serra) no Conchido e arranxo do muro do río Tines (San Lourenzo), por valor de 47.470 euros.

-Mellora do Pavillón da Serra de Outes (62.252 euros).

-Pavimentado do viario do núcleo de Crespos (Valadares), por valor de 60.854 euros.

Total: 377.061 euros.

Complementarios

-Pavimentado en Lagoa (San Cosme), por valor de 55.928 euros.

-Pavimentado do viario no núcleo de Outes (Outes), por valor de 47.369 euros.

-Acondicionamento da antiga Escola de Tarás (Tarás), por 42.398 euros.

-Pavimentado do vario do núcleo de Banzas (San Ourente), por 55.027 euros.

-Pavimentado Escola Unitaria Braño e Mosteiro (O Freixo), por 40.172 euros.

-Pavimentado rúa Conchido – Tras Pavillón, camiño estrada piscina a paseo; camiño avenida Fisterra a Vistaalegre (A Serra); accesos ao Colexio Vello do Cruceiro (Roo). 52.010 euros.

Total gastos complementarios: 292.907 euros.